Leie av LOKALER - NÆRING

LEDIGE LOKALER I HAMAR OG GJØVIK

Vårt søsterselskap Brygga Invest as har ledige næringslokaler i Hamar og Lillehammer

HAMAR

I Furubergveien har vi  780 m2 bestående av en produksjons/lager del og tilhørende kontorer.  Relativt moderne lokaler i en rolig del av byen.  Stor kjøreport inn til produksjons/lagerlokalet.  Produksjons/lager lokalene er for tiden utleied på korttidskontrakt.  Kontorlokalene er ledige og kan overtas på meget kort varsel.

Hyggelig leie ved lengre leieforhold.

 

HAMAR - STANGEVEIEN 72

 ledig garasjer egnet for buss/lastebil. 

 

Henvendelse om leie av lokaler til Johan Gresby  911 83661 eller tlf 62518700

);